Přidat ubytování
  • Nemáte žádné oblíbené ubytování.

Oblíbené ubytování:0 ubytování

Přihlášení

Ubytování Valticko

Město Valtice má bohatou historii, jehož začátky sahají do 12. století, kdy bylo založeno pasovskými biskupy. První historická zmínka o Valticích pochází z roku 1192, kdy pasovský biskup Wolfker směnil hrad „Veldesperch“ s Wichardem ze Seefeldu za 12 královských lánů. Rod Seefeldů v té době vybudoval impozantní pomezní hrad, z něhož vzniklo město na začátku 13. století.

Po vymření rodu Seefeldů v roce 1270 přešly Valtice do vlastnictví Kuenringů a Rauhensteinů. V průběhu času se část města dostala do rukou Potendorfů a Liechtensteinů. Od roku 1391 až do roku 1945 bylo město v držení rodu Lichtenštejnů. Město prošlo těžkými obdobími, včetně husitských válek, třicetileté války a napoleonských válek. Během prusko-rakouské války v roce 1866 Valtice utrpěly nájezd vojsk a epidemii cholery.

V 18. a 19. století Lichtenštejnové vytvořili v okolí Valtic a Lednice unikátní Lednicko-valtický areál, zapsaný na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Po politických změnách bylo Valticko připojeno k Československu v roce 1920, ale během mnichovského diktátu bylo připojeno k Německé říši. Osvobození proběhlo v roce 1945, ale německé obyvatelstvo bylo následně vysídleno.

V 1964 byla k Valticím připojena vesnice Úvaly. Během existence železné opony bylo okolo Valtic vyhlášeno hraniční pásmo s omezeným vstupem, a ve městě fungovala nemocnice s porodnicí pro jižní polovinu okresu Břeclav.

Valtice a jižní Morava: Skvostné město a krajina plná vinic

Valtice, malebné město ležící v Jihomoravském kraji, tvoří nezapomenutelný kousek české historie a krásné přírody. Založené ve 12. století pasovskými biskupy, Valtice se stalo centrem vinařství a kultury.

Valtice: Město vína a historie

Město Valtice je známé díky svému impozantnímu zámku, který kdysi sloužil jako sídlo knížecího rodu Lichtenštejnů. Historické jádro města je pečlivě chráněno jako městská památková zóna, odrážející bohatou historii od středověku až po současnost.

Valtice nesou i břemeno válečných konfliktů, od husitských válek přes třicetiletou válku až po napoleonské konflikty. Během prusko-rakouské války v roce 1866 zažilo město těžké chvíle, včetně epidemie cholery.

Vinařský skvost jižní Moravy

Jižní Morava, oblast, ve které leží Valtice, se pyšní bohatou vinařskou tradicí a malebným krajinářským rájem. Mikulovská vinařská podoblast, do které Valtice patří, je známá vynikajícími víny a krásnými vinicemi.

Lednicko-valtický areál, vytvořený Lichtenštejny v 18. a 19. století, rozprostírá své kouzlo poblíž Valtic. Tato památka UNESCO nabízí jedinečný krajinný komplex a významný historický odkaz.

Moderní časy a oživení

Po politických změnách a osvobození v roce 1945 zažila Jižní Morava i Valtice novou éru. Četné akce, festivaly a degustace vína přilákaly turisty a návštěvníky, kteří si mohou užívat nejen historie, ale i bohatého kulturního dědictví a lahodného moravského vína.

Kombinace historie a přírody

Ubytování Valticko a Jižní Morava spojují historický půvab s vinařskou tradicí a okouzlující krajinou. Pro milovníky kultury, vína a přírodního krásna představují tato místa neodolatelný koutek České republiky.